Seznam položek označených popiskem Právo

Materiály

Děravé trestní právo v případu CONTERGAN - Referáty

Děravé trestní právo v případu CONTERGAN 18. prosince 1970 skončil po šesti a půl letech vyšetřovacího řízení a po dvou a půl letech hlavního líčení největší proces v dějinách německé justice mimosoudním vyrovnáním. Proces se stal školním příkladem a osvětlil slabiny právního řádu vůči m...

Staženo: 1473x  |  Zobrazit

Trestní právo - Referáty

Trestní právo Pojem a prameny trestního práva Odvětví trestního práva je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti nechráněným společenským a individuálním zájmům. Toto právní odvětví je pojmenováno podle trestů, jak se nazývají sankce postihující pachatele trestný...

Staženo: 3254x  |  Zobrazit

Ústavní právo, Ústava České republiky - Referáty

Ústavní právo, Ústava České republiky Odvětví ústavního práva Tvoří je souhrn právních norem, upravujících především formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a povinnosti občanů. Prameny ústavního práva jsou ústavní zákony. Mají největší právní síl...

Staženo: 3830x  |  Zobrazit

Právo - odpovědnost za škodu - Referáty

Právo - Odpovědnost za škodu Úvod Význam občanského zákoníku v úpravě majetkových vztahů je dán jeho koncepcí, jakožto obecného kodexu soukromého práva. Proto je platný i pro ostatní oblasti soukromého práva, např. obchodního, pracovního apod. Občanské právo je jedním ze základních pilířů...

Staženo: 2198x  |  Zobrazit

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva - Maturitní otázky

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva (kromě PV I a II) (pojmy: územní samospráva, obec a její orgány, intravilán, extravilán, přestupek, právo sociálního zabezpečení, finanční právo, finanční úřad, živnostenské právo, podmínky pro výkon živnosti) 1.Správní právo - Prá...

Staženo: 2038x  |  Zobrazit

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva - Maturitní otázky

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva (kromě PV I a II) (pojmy: územní samospráva, obec a její orgány, intravilán, extravilán, přestupek, právo sociálního zabezpečení, finanční právo, finanční úřad, živnostenské právo, podmínky pro výkon živnosti) 1.Správní právo - Prá...

Staženo: 2038x  |  Zobrazit

Právo soukromé I: občanské právo - Maturitní otázky

14a) Právo soukromé I: občanské právo (pojmy: právo věcné a závazkové, movité a nemovité věci, majetek hmotný a nehmotný, vlastnické právo, společné a podílové vlastnictví, smluvní závazky, zánik závazků, ochrana osobnosti, občanské soudní řízení) Občanské právo zahrnuje právní normy, upravující m...

Staženo: 2761x  |  Zobrazit

Právo soukromé I: občanské právo - Maturitní otázky

14a) Právo soukromé I: občanské právo (pojmy: právo věcné a závazkové, movité a nemovité věci, majetek hmotný a nehmotný, vlastnické právo, společné a podílové vlastnictví, smluvní závazky, zánik závazků, ochrana osobnosti, občanské soudní řízení) Občanské právo zahrnuje právní normy, upravující m...

Staženo: 2761x  |  Zobrazit

Právo soukromé II: obchodní právo - Maturitní otázky

15a) Právo soukromé II: obchodní právo (pojmy: obchodní zákoník, právní formy obchodních společností, ručení za závazky společnosti) obchodní právo je tvořeno právními normami, ty upravují postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související hlavním pramenem ob...

Staženo: 2086x  |  Zobrazit

Právo soukromé II: obchodní právo - Maturitní otázky

15a) Právo soukromé II: obchodní právo (pojmy: obchodní zákoník, právní formy obchodních společností, ručení za závazky společnosti) obchodní právo je tvořeno právními normami, ty upravují postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související hlavním pramenem ob...

Staženo: 2086x  |  Zobrazit

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo - Maturitní otázky

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo (pojmy: zákon o rodině, manželství, práva a povinnosti manželů a rodičů, určení otcovství, osvojení dítěte a pěstounská péče, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Rodinné právo: ...

Staženo: 2040x  |  Zobrazit

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo - Maturitní otázky

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo (pojmy: zákon o rodině, manželství, práva a povinnosti manželů a rodičů, určení otcovství, osvojení dítěte a pěstounská péče, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Rodinné právo: ...

Staženo: 2040x  |  Zobrazit

Pracovní právo - Referáty

Pracovní právo - hlavním pramenem je zákoník práce a Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, vnitropodnikové předpisy a kolektivní smlouvy - řeší vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Pracovní poměr 1- Podle délky pracovní doby- plná, kratší 2- Podle doby ukončení ? určitá, neur...

Staženo: 2506x  |  Zobrazit

Právo - odpovědnost za škodu - Referáty

Právo - Odpovědnost za škodu Úvod Význam občanského zákoníku v úpravě majetkových vztahů je dán jeho koncepcí, jakožto obecného kodexu soukromého práva. Proto je platný i pro ostatní oblasti soukromého práva, např. obchodního, pracovního apod. Občanské právo je jedním ze základních pilířů...

Staženo: 2198x  |  Zobrazit

Právo veřejné I.: ústavní právo - Maturitní otázky

11a) Právo veřejné I.: ústavní právo pojmy: moc zákonodárná, výkonná a soudní, ústavní systém ČR, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod - souhrn právních norem upravující - formu a druh státu - obsah státní moci - práva a povinnosti občanů Hlavní prameny ústavního práva 1.) Ústava ...

Staženo: 2388x  |  Zobrazit

Právo veřejné I.: ústavní právo - Maturitní otázky

11a) Právo veřejné I.: ústavní právo pojmy: moc zákonodárná, výkonná a soudní, ústavní systém ČR, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod - souhrn právních norem upravující - formu a druh státu - obsah státní moci - práva a povinnosti občanů Hlavní prameny ústavního práva 1.) Ústava ...

Staženo: 2388x  |  Zobrazit

Právo veřejné I: ústavní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné I: ústavní právo (pojmy: moc zákonodárná, výkonná a soudní, ústavní systém ČR, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod) ústavní právo tvoří souhrn právních norem, upravujících formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a též základní práva a povinnosti ...

Staženo: 641x  |  Zobrazit

Právo veřejné I: ústavní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné I: ústavní právo (pojmy: moc zákonodárná, výkonná a soudní, ústavní systém ČR, Ústava ČR, Listina základních práv a svobod) ústavní právo tvoří souhrn právních norem, upravujících formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a též základní práva a povinnosti ...

Staženo: 641x  |  Zobrazit

Právo veřejné II.: trestní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné II.: trestní právo pojmy:trestní právo hmotné a procesní, pachatel trestného činu, beztrestnost, druhy trestů, skutková podstata trestných činů, obžaloba, obhájce ex offo Trestní právo ? souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění = trestné činy a) trestní ...

Staženo: 2160x  |  Zobrazit

Právo veřejné II.: trestní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné II.: trestní právo pojmy:trestní právo hmotné a procesní, pachatel trestného činu, beztrestnost, druhy trestů, skutková podstata trestných činů, obžaloba, obhájce ex offo Trestní právo ? souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění = trestné činy a) trestní ...

Staženo: 2160x  |  Zobrazit

Právo veřejné II: trestní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné II: trestní právo (pojmy: trestní právo hmotné a procesní, pachatel trestného činu, beztrestnost, druhy trestů, skutková podstata trestných činů, obžaloba, obhájce ex offo) trestní právo je souhrnem právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti společnosti ? tres...

Staženo: 566x  |  Zobrazit

Právo veřejné II: trestní právo - Maturitní otázky

Právo veřejné II: trestní právo (pojmy: trestní právo hmotné a procesní, pachatel trestného činu, beztrestnost, druhy trestů, skutková podstata trestných činů, obžaloba, obhájce ex offo) trestní právo je souhrnem právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění proti společnosti ? tres...

Staženo: 566x  |  Zobrazit

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva - Maturitní otázky

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva (kromě PV I a II) (pojmy: územní samospráva, obec a její orgány, intravilán, extravilán, přestupek, právo sociálního zabezpečení, finanční právo, finanční úřad, živnostenské právo, podmínky pro výkon živnosti) 1.Správní právo - Prá...

Staženo: 2038x  |  Zobrazit

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva - Maturitní otázky

13a) Právo veřejné III: Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva (pojmy: územní samospráva, obec a její orgány, intravilán, extravilán, přestupek, právo sociálního zabezpečení, finanční právo, finanční úřad, živnostenské právo, podmínky pro výkon živnosti) Správní právo je...

Staženo: 2457x  |  Zobrazit

Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva - Maturitní otázky

13a) Právo veřejné III: Právo veřejné III: správní právo a ostatní odvětví veřejného práva (pojmy: územní samospráva, obec a její orgány, intravilán, extravilán, přestupek, právo sociálního zabezpečení, finanční právo, finanční úřad, živnostenské právo, podmínky pro výkon živnosti) Správní právo je...

Staženo: 2457x  |  Zobrazit

Právo soukromé I: občanské právo - Maturitní otázky

14a) Právo soukromé I: občanské právo (pojmy: právo věcné a závazkové, movité a nemovité věci, majetek hmotný a nehmotný, vlastnické právo, společné a podílové vlastnictví, smluvní závazky, zánik závazků, ochrana osobnosti, občanské soudní řízení) Občanské právo zahrnuje právní normy, upravující m...

Staženo: 2761x  |  Zobrazit

Právo soukromé II: obchodní právo - Maturitní otázky

15a) Právo soukromé II: obchodní právo (pojmy: obchodní zákoník, právní formy obchodních společností, ručení za závazky společnosti) obchodní právo je tvořeno právními normami, ty upravují postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy s podnikáním související hlavním pramenem ob...

Staženo: 2086x  |  Zobrazit

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo - Maturitní otázky

Právo soukromé III: rodinné a pracovní právo (pojmy: zákon o rodině, manželství, práva a povinnosti manželů a rodičů, určení otcovství, osvojení dítěte a pěstounská péče, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) Rodinné právo: ...

Staženo: 2040x  |  Zobrazit

Pracovní právo - Maturitní otázky

PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO  jedno z odvětví českého soukromého (zajišťující individuální zájmy) práva  souhrn právních norem, které upravují pracovně-právní vztahy a vztahy s výkonem práce související (jsou postaveny na principu nadřízenosti a podřízenosti) Předmět pracovního...

Staženo: 2334x  |  Zobrazit

Seminární práce k modulu Teorie práva, předmět Srovnávací právo - Referáty

PŘEDMĚT: SROVNÁVACÍ PRÁVO   TÉMATA PÍSEMNÝCH PRACÍ ---------------------------- 1. Rozbor geografie právních kultur v podmínkách procesu globalizace (prolínání, konvergence, divergence, v&...

Staženo: 1436x  |  Zobrazit

Náhrada škody - Seminárky

Právo - Odpovědnost za škodu Úvod Asi nejfrekventovanějším typem práva v našem politickém systému je právo občanské zaznamenané v občanském zákoníku. Je to z důvodu aktuálnosti probl&eac...

Staženo: 865x  |  Zobrazit

Subjekty práva - Referáty

V právním vztahu musí existovat někdo, kdo je oprávněn či povinen konat (činit), někdo, kdo musí uvést právní vztah do pohybu. Současně je to ten, kdo vnáší systém do mnohotvárnosti právních vzta...

Staženo: 909x  |  Zobrazit

Občanské právo hmotné,část obchodního práva - Seminárky

  1. Závazkové právo obecně – pojem, vznik, strany, předmět, obsah            q závazkové právo – ta část OP, kterou tvoří soubor právních norem o záv...

Staženo: 397x  |  Zobrazit

Právo

Pod popiskem právo naleznete na Superstudentovi přípravné kurzy na přijímací zkoušky na právnické fakulty. Jedná se o ucelené kurzy s výkladem témat a procvičováním testů. Superstudent má také k dispozici řadu referátů, maturitních otázek a seminárních prací pro studium práva.

Kurzy práva přidaly školy z těchto měst:

Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Zlín

Znáte školu pořádající kurzy práva ve vašem městě, které tady není uvedeno? Dejte o Superstudentovi vědět vaší škole. Získáte tak více známých na kurzech.

 

 

Filtr kurzů

  • Oblast vzdělávání

  • Město
  • Den výuky
  • Cena
  • Úroveň jazykových kurzů
  • Délka kurzu
  • Čas začátku kurzu

Jste tu poprvé?

Objednávka kurzů - více
1) Superstudent nabízí kurzy všech škol v ČR
2) do 24 hodin vám zaregistrujeme místo v kurzu
3) cena kurzu je stejná jako ve škole
4) platbu za kurz posíláte škole
5) objednávka je nezávazná do momentu platby

Prodej kurzů - více
1) Založte si osobní účet
2) Přidejte školu na Superstudenta
3) v editaci školy přidávejte kurzy
4) kurzy se zobrazují zdarma
5) platí se provize z realizované objednávky

Pro školy - reklama

Registrace zdarma

Kontakty

Superstudent, s.r.o.


info@superstudent.cz
 

U Půjčovny 2
110 00 Praha 1

Superstudent, s.r.o

 

Přihlášení

Sponzorované linky